Reklamační řád

Odpovědnost za vady

Našim zákazníkům poskytujeme odpovědnost za vady v délce 24 měsíců, není-li přímo u zboží uvedena lhůta delší.

Odpovědnost za vady začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Odpovědnost za vady se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v procesu reklamace.

Záruční list

Není-li součástí zboží originální záruční list od výrobce, nahrazuje jej doklad o prodeji, který je vždy součástí dodávky zboží. Tento doklad není povinný pro uplatnění reklamace.

Uplatnění reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Neodpovídáme za poškození zboží způsobené přepravní službou.

Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dodacího listu, záručního listu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu.

Adresa pro uplatnění reklamace je:

Zdeňka Margoldová | Borkovanské kraslice
Borkovany 352, 691 75 Borkovany
Česká republika

Kontakty pro uplatnění reklamace:

Zdeňka Margoldová
email: reklamace@borkovanskekraslice.cz
tel: +420 606 462 848
Provozní doba: 8 – 17:00 (pracovní dny)

Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i osobně v sídle firmy po předchozí domluvě.

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailem.

Vyřízení reklamace

Reklamaci vyřídíme nejpozději do 30ti dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.

O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem formou zápisu v reklamačním protokolu.

Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.

Jsme tu pro Vás!

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat!
Jsme připraveni vám pomoci s výběrem zboží a realizací nákupu každý pracovní den od 8 do 17:00.

email: info@borkovanskekraslice.cz
tel: +420 606 462 848

Potřebujete poradit s reklamací?

Napište nám